...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Zamarzanie paliwa w samochodzie

Za sprawą niskich temperatur w zimie, samochody mogą zostać unieruchomione ze względu na zamarzanie paliwa, co może się skończyć koniecznością wezwania pomocy drogowej . Aby uniknąć niedogodności nieodpalenia samochodu wystarczy wyposażyć się w płyny, które po zmieszaniu z paliwem tworzą mrozoodporną mieszankę.

Proces zamarzania paliwa w samochodach wyposażonych w silnik Diesla polega na wykrystalizowaniu w oleju napędowym parafiny, która przybiera formę płatków dostających się do filtra paliwa i blokuje tym samym przepływ oleju napędowego do komory spalania. Lecz zbyt niska temperatura nie szkodzi jedynie paliwu w silnikach Diesla. Samochody na benzynę, mimo że są bardziej odporne na oddziaływanie mrozu niż Diesle, również mogą się poddać w niskich temperaturach. Odpowiedzialna za to jest zamarzająca woda w paliwie.

Doskonale sprawdza się w takich przypadkach stosowanie dodatków do paliw, wiążących wodę. Warto również tankować na renomowanych stacjach paliw, gdzie możliwość zatankowania niejakościowego paliwa jest zdecydowanie mniejsza. Z kolei do silników Diesla przed tankowaniem należy stosować dodatek przeciwdziałający wytrącaniu się parafiny. Filtr paliwa nie zostanie zapchany, a oprócz tego przysłuży się to utrzymaniu w czystości wtryskiwaczy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.