Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Kiedy kierowca ponosi koszt odholowania pojazdu?

koszty holowania pojazdu Szczecin
Zazwyczaj przyczyną, dla której kierowcy decydują się na wezwanie lawety jest fakt wystąpienia poważnej usterki lub wypadku uniemożliwiających dalszą podróż. Jednakże w takich przypadkach większość kierowców chronionych jest przez ubezpieczyciela od konieczności poniesienia kosztów autoholowania. Natomiast jeżeli pozostawimy samochód w miejscu, w którym będzie on utrudniał ruch lub zagrażał bezpieczeństwu, zostanie on odholowany na nasz koszt na parking depozytowy.

W jakich jeszcze przypadkach właściciel ponosi koszt odholowania swojego pojazdu?

Przede wszystkim, gdy:

  • 1. Kierowca nie okazuje dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC lub opłacenia składki OC. W tym przypadku odholowany pojazd można odebrać po okazaniu ubezpieczenia OC z wyznaczonego miejsca parkingowego,
  • 2. Pojazd przekroczy wymiary dopuszczalnej masy całkowitej albo nacisku osi, które zostały określone w przepisach ruchu drogowego,
  • 3. Pojazdem kierowała osoba będąca po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających,
  • 4. Pojazd jest w złym stanie technicznym i może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa na drodze,
  • 5. Samochód nie posiada tablic rejestracyjnych i/lub wygląda na nieużywany (porzucony),
  • 6. Kierowca zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych lub w miejscu oznaczonym znakiem zawierającym informację o odholowaniu pojazdu w razie zaparkowania w tym miejscu.

Jednakże bez względu na powód odholowania pojazdu, aby móc go odebrać należy uzyskać stosowne zezwolenie. Wydać je może organ, który wydał dyspozycję usunięcia naszego samochodu z drogi. Wyczerpujące informacje o kontekście prawnym związane z odholowaniem pojazdu na koszt jego właściciela reguluje art. 130a – Prawo o ruchu drogowym, ustawa z dnia 20 czerwca 1997, dotycząca odholowania pojazdu na koszt właściciela.

- właściciel Corrado Szczecin

Od 2000 r prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i świadczę usługi dla ludności. Posiadam na stanie profesjonalne lawety , dzięki którym mogę holować samochody po kolizji lub wypadku. Świadczę również usługi pomocy drogowej tzn że moi pracownicy dojeżdżają na miejsce awarii popsutego samochodu i starają się zdiagnozować i usunąć problem na miejscu.

Call Now Button