...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Jakie są różnice między lawetą a autolawetą?

Terminy laweta oraz autolaweta powszechnie używane są przez kierowców jako synonimy. Potocznie przyjmuje się, że pojazdy służące do udzielania pomocy drogowej kierowcom, których samochody utkwiły gdzieś na drodze w wyniku usterki lub wypadku, to po prostu lawety.

Termin laweta w rzeczywistości służy określeniu przyczepy służącej do przewozu  samochodów. Z kolei autolaweta, to pojazd przeznaczony do transportu samochodów, wyposażony w specjalną platformę. Poza tym istnieje kilka znaczących różnic, o których warto wiedzieć.

Pierwszą różnicę stanowi fakt, że na terenie Polski z przyczepą można jeździć z prędkością nie przekraczającą 90 km/h. W Niemczech zaś, dopuszczalna prędkość wynosi do 100 km/h, jeżeli laweta spełnia określone wymagania np. ma zatwierdzony przegląd. Poruszając się pojazdem z doczepioną lawetą należy posiadać prawo jazdy kategorii B+E. Z kolei samochód ciągnący musi być koniecznie wyposażony w system viaTOLL, by nie łamać polskich przepisów. W przeciwnym wypadku kara za przejazd bez niniejszego urządzenia wynosi aż 3000 zł za jedną bramownicę.

Kierowców szczególnie jednak zainteresuje fakt, że transportowanie pojazdem z doczepioną lawetą jest znacznie kosztowniejsze ze względu na wyższe spalanie paliwa pojazdu ciągnącego. Natomiast autolawetę, o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony może prowadzić każdy, kto posiada prawo jazdy kategorii B, nawet jeżeli nie posiada dodatkowych uprawnień.

Podsumowując, wezwanie autolawety jest zdecydowanie bezpieczniejszym, tańszym i po prostu mniej skomplikowanym sposobem transportu pojazdów.

autoholowanie szczecin

Laweta

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.