...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Akumulator samochodowy zimą

Zima to czas, w którym niskie temperatury i opady mają olbrzymi wpływ nie tylko na jakość poruszania się po jezdniach, ale przede wszystkim na proces eksploatacji samochodów. Ważne jest więc, by odpowiednio zabezpieczać pojazd przed działaniem mrozu oraz właściwie go użytkować, by nie narazić się na nieoczekiwane koszty jego naprawy.

Zdarza się, że przy silnych mrozach samochód się nie uruchamia i po kilku nieskutecznych próbach zdajemy sobie sprawę z tego, że pojawił się problem. Specjalista Pomoc Drogowa Szczecin zauważa, że akumulator pozostawiony w stanie silnego rozładowania narażony jest na poważne uszkodzenie, co związane jest z tym, że gęstość elektrolitu kwasu siarkowego znacznie spada, a zawarta w nim woda zamarza. Może to skutkować rozsadzeniem obudowy i wylaniem żrącego elektrolitu w komorze silnika.

Autopomoc Szczecin zaleca, by przed podłączeniem baterii do ładowania prostownika najpierw ją rozmrozić trzymając przez kilka godzin w temperaturze pokojowej, jeżeli chcemy uniknąć konieczności holowania pojazdu lub wzywania autopomocy.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.