...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Problem ze skrzynią biegów w samochodzie

Tak zwane wrzucanie biegów powinno się odbywać ruchami płynnymi i precyzyjnym, tak by nie wywierać zbytniego nacisku na dźwignię zmiany biegów. Jeżeli podczas włączania lub przełączania biegów wyraźnie odczuwalny jest opór pod naciskiem, należy niezwłocznie znaleźć przyczynę i ją zlikwidować przy pomocy specjalisty.

Opór podczas przełączania biegów może mieć wiele przyczyn. Najbardziej popularną jest jednak brak stosowania się kierowców do zaleceń producentów odnośnie stosowania zbyt gęstego oleju. Jak wskazuje specjalista Autoholowanie Szczecin zgrzytanie podczas przełączania biegów jest typowym objawem zużycia synchronizatorów lub nieprawidłowego działania sprzęgła. By nie dopuścić do zbyt szybkiego zużycia synchronizatorów należy przy zmianie biegów nie dopuszczać do niecałkowitego rozłączania sprzęgła, nie redukować biegów przy zbyt szybkiej prędkości jazdy oraz jazdy na wysokich biegach ze zbyt małą prędkością.

Powodem problemów z biegami mogą być również nieprawidłowości łożyska koła zamachowego, w którym umiejscowiony jest wałek sprzęgłowy. Praktyka warsztatowa Autopomoc Szczecin notuje również przypadki zużycia synchronizatorów spowodowane przez uszkodzony tłumik drgań skrętnych wału korbowego.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.