...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Prawidłowa eksploatacja akumulatora samochodowego

Akumulator samochodowy został wynaleziony w 1859 roku przez fizyka Gastona Plante’a. Od tamtej pory założenia jego konstrukcji nie zmieniły się zbyt wiele i stał się on niezbędnym elementem każdego pojazdu silnikowego. W związku z tym, że jego zastosowanie i funkcjonalność są niezmiernie istotne, ważne jest by akumulator był prawidłowo eksploatowany.

Współczesne pojazdy wyposażone są w rozwiązania elektroniczne, które wymagają stałego poboru mocy także podczas postoju. Specjalnego doboru akumulatora wymagają pojazdy eksploatowane w trudnych warunkach np. taksówki, samochody służbowe.

Jak wskazuje pracownik Laweta Szczecin odradza się w przypadkach, gdy samochód nie chce odpalić, tworzenie rozruchu za pomocą pożyczki prądu od innego pojazdu. Działanie takie w istotny sposób zmniejsza trwałość baterii, gdyż alternator ładuje pustą baterię dużą ilością prądu. Laweta Szczecin zaleca więc powolne ładowanie niewielkim prądem z prostownika, lub wezwanie pomocy drogowej Szczecin.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.