...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Jak postąpić po zatankowaniu paliwa słabej jakości?

Niestety zdarza się, że po zatankowaniu samochodu występują problemy z jego silnikiem. Najpowszechniejszą przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt zatankowania niejakościowego paliwa, które jest szkodliwe dla układów silnika. Jak wskazuje specjalista Autoholowanie Szczecin raport Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyraźnie pokazuje, że ponad 5 procent ropy i benzyny na stacjach objętych kontrolą w ubiegłym roku nie spełniało podstawowych norm jakości, co oznacza, że wielu kierowców nie tylko zostało oszukanych, ale także narażonych na koszty naprawy swoich samochodów.

Pracownicy firmy Autoholowanie Szczecin podkreślają, że pierwszym i podstawowym objawem wskazującym, że zatankowaliśmy złej jakości paliwo jest tzw. „krztuszący się silnik”. Co ma zrobić kierowca podejrzewający, że zatankował niejakościowe paliwo? Przede wszystkim należy skontaktować się  z zaufanym warsztatem, który dokona oględzin pojazdu. Jeżeli kierowca nadal posiada paragon powinien także złożyć reklamację u właściciela stacji. Jeżeli nie zostanie ona uznana, wtenczas można dochodzić swoich praw na drodze prawnej.

Warto także powiadomić o sprzedającej złe paliwo stacji Inspekcję Handlową oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dzięki takiemu zgłoszeniu na podejrzanej stacji pojawi się niespodziewana kontrola z Inspekcji Handlowej. Działanie takie z pewnością przyczyni się do poprawy jakości paliwa oraz ocali wielu kierowców przed kosztami związanymi z naprawą silników.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.