...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Hamulce – niepokojące objawy

Trwałość hamulców zależna jest od wielu czynników, dlatego często nie sposób nad nimi zapanować dostatecznie dobrze, by zapewnić sobie pewność, że nie szkodzimy układowi hamulcowemu. Nie możliwe jest także precyzyjne określenie liczby przebiegów między wymianami okładzin i tarcz, gdyż wpływ na nie ma wiele parametrów.

Zużycie hamulców należy sprawdzać przy okazji każdego przeglądu, a w szczególności nie można lekceważyć ewentualnych bieżących sygnałów. Wiele pojazdów jest wyposażonych w elektryczne wskaźniki stanu okładzin. Gdy lampka kontrolna tablicy rozdzielczej zapala się oznacza to, że grubość okładziny jest bardzo mała. Jak wskazuje pracownik Pomoc Drogowa Szczecin należy dokładnie zwracać uwagę na odgłosy zgrzytania.

Prostą wskazówką może być blaszka, która nachodzi o tarczę, gdy okładziny są już zbyt cienkie. Z kolei, gdy podczas hamowania pojawia się charakterystyczne pulsowanie pedału, jest to znak, że tarcze mogą być wykrzywione lub nawet pęknięte. Należy je wtedy wymienić na nowe jak najprędzej to możliwe. Czasem zdarza się jednak, że stopień ich zużycia jest niewielki i wystarczy ich wyrównanie (przeszlifowanie lub przetoczenie).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.