...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Co zrobić, gdy przegrzewa się silnik?

Holujemy samochody po awarii

Kontrolka płynu chłodzącego jest jedną z najistotniejszych, gdyż w chwili gdy się zapala na czerwono wysyła kierowcom informację, że należy natychmiast się zatrzymać i wyłączyć jednostkę napędową. Jeżeli jednak silnik wyposażony jest w turbosprężarkę, zaleca się odczekanie chwili (około minuty) przed jego zgaszeniem, aby wirnik turbiny nie uległ zatarciu.

Zdarza się jednak, że niemożliwe jest natychmiastowe zjechanie na pobocze i wyłączenie silnika. W takim przypadku należy ustawić jak najwyższą temperaturę w kabinie pojazdu oraz przekręcić dmuchawę na najwyższe wartości. Spowoduje to wyrównanie się bilansu jednostki napędowej. Jest to jednak sposób doraźny i gdy tylko pojawi się taka możliwość, konieczne jest zatrzymanie pojazdu, aby uchronić silnik przed uszkodzeniem.

Gdy motor zostanie już wyłączony należy sprawdzić poziom płynu chłodniczego, ale nie wolno dolewać nowego płynu póki silnik nie ostygnie, gdyż grozi to poparzeniem. Jeżeli problem przegrzewania się silnika będzie pojawiał się cyklicznie warto zawiadomić o takiej sytuacji Autopomoc.

Co najczęściej powoduje częste przegrzewanie się silnika? Zazwyczaj przyczyna tkwi w niskim poziomie płynu chłodniczego, który może wyciekać z nieszczelnego układu chłodzenia. Inną przyczyną może być niesprawny wentylator. By to sprawdzić wystarczy obejrzeć bezpiecznik obwodu zasilania wentylatora. Zdarza się także, że przyczyną niesprawnego układu chłodzenia jest uszkodzony czujnik temperatury. Z kolei jeżeli w wyniku obserwacji okaże się, że występuje niestabilna temperatura płynu chłodniczego, wtedy należy wymienić pompę wody.

Odradza się lekceważenie cyklicznego przegrzewania się silnika, gdyż niestety może się okazać, że w czasie podróży konieczne będzie wezwanie Autolawety.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.