...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Pomoc drogowa, a assistance

Gdy zdarzy się sytuacja, kiedy samochód w związku z wypadkiem lub poważną usterką nie będzie mógł zostać samodzielnie odholowany przez kierowcę, niezbędne okaże się wezwanie pomocy drogowej. Autopomoc w sposób profesjonalny i całkowicie bezpieczny przetransportuje samochód w odpowiednie miejsce np. do warsztatu, na parking, itp.

Często jednak kierowcy mają wątpliwości, z jakimi kosztami związane jest wezwanie lawety lub autolawety. Na szczęście nie zawsze pomoc drogowa musi wiązać się z wysokimi kosztami, gdyż wszystko zależne jest od tego, jaką umowę zawarliśmy z ubezpieczycielem. A konkretniej, czy mamy wykupiony wraz z polisą ubezpieczeniową pakiet assistace i jakie są warunki tego pakietu. Warto więc wziąć to pod uwagę podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem. Świadomość pakietu usług pozwoli nam wiedzieć, czy w razie konieczności mamy dzwonić bezpośrednio po daną pomoc drogową, czy najpierw należy zadzwonić do ubezpieczyciela, by wskazał nam, jak mamy postąpić.

Warto także zwrócić uwagę na to, czy dana firma oferująca autoholowanie obsługuje zdarzenia drogowe w ramach programu assistance. W innym przypadku możemy narazić się na niepotrzebne koszty.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.