...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Brak prądu w samochodzie

Zima to czas, gdy w związku z niskimi temperaturami nagminnie zdarzają się problemy z prądem w samochodzie, co prowadzi do braku możliwości uruchomienia silnika. Wraz ze spadkiem temperatury maleje wydajność baterii akumulatora, co może prowadzić do zerowego napięcia w instalacji elektrycznej samochodu. Co zrobić w takiej sytuacji radzi pracownik Autoholowanie CORRADO ze Szczecina.

By skorzystać z zewnętrznego źródła prądu, niezbędne są jakościowe kable rozruchowe, które powinny być dostosowane do wielkości silnika i  akumulatora, a co za tym idzie natężenia prądu w momencie rozruchu. Podstawowa zasada mówi, że długie kable, powyżej 2,5 metrów, muszą posiadać 25 mmkw. przekroju, gdyż cieńsze mogą się spalić.

Podczas awaryjnego odpalania dobrze jest zadbać, aby silniki obu pojazdów posiadały zbliżoną pojemność. O możliwości stosowania kabli rozruchowych decyduje producent samochodu, warto więc wcześniej zajrzeć do instrukcji obsługi.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.