...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Prawidłowa odległość między samochodami w korku

Określenie, jaka powinna być bezpieczna odległość w trakcie postoju w korku lub na światłach dostarcza kierowcom wielu zmartwień, gdyż w zasadzie nie jest ona sprecyzowana. Konsekwencją są kolizje typu „domino”, w których uszkodzonych zostaje kilka samochodów. Przyjęło się uznawanie winnym osoby, której nie udało się wyhamować, ale zazwyczaj uznawane jest, że taka sytuacja była nie do uniknięcia. W kolizjach tego typu biorą zwykle udział 3 auta. Na szczęście przekonanie to jest mylne.

Jak wskazuje specjalista Autoholowanie Szczecin dojeżdżając do świateł, lub samochodu stojącego przed nami  należy zawsze pozostawić margines bezpieczeństwa. Owym marginesem jest taka odległość, by w razie czego móc wykręcić samochodem tak, aby zjechać na boczny pas, lub pas zieleni. Bardzo często zdarza się, że mimo gdy kierowca widzi, że  za chwilę w tył jego pojazdu wjedzie inny samochód podczas gdy ten stoi w korku i ma czas reakcji, to niestety nie ma możliwości wykonać żadnego manewru, bo stoi zbyt blisko samochodu przed sobą.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.