...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Czyszczenie wtryskiwaczy i profilaktyka

Gdy dochodzi do zanieczyszczenia układu zasilania i wtryskiwaczy, zwykle wiąże się to z poważnymi konsekwencjami związanymi z koniecznością przeprowadzenia kosztownych napraw. Specjalista pomocy drogowej w Szczecinie z całą stanowczością odradza wykorzystywania domowych sposobów czyszczenia wtryskiwaczy (np. moczenia w środkach czyszczących), gdyż może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń z powodu powstania nieodwracalnych wad izolacji cewki bądź wewnętrznych rys. Przeprowadzenie czyszczenia w rzetelnym serwisie jest najlepszym wyjściem, bowiem bezpiecznym.

Czy zawsze wizyta w serwisie jest niezbędna? Na szczęście można tego uniknąć stosując działania o charakterze prewencyjnym. Najlepszą możliwością przeciwdziałania przedostawania się szkodliwych zanieczyszczeń będzie użycie dodatku czyszczącego układ paliwowy, który przywraca witalność silnikowi. Najlepiej jednak nie dopuścić do sytuacji, kiedy konieczna będzie regeneracja wtryskiwaczy i odpowiednio przeciwdziałać, fundując układowi zasilania mały zabieg czyszczący.

Warto kilka razy w roku używać produktów czyszczących układ zasilania, które zaleca się stosować bezpośrednio przed tankowaniem. Innym produktem jaki można zastosować w celu oczyszczenia układu jest zmywacz do gaźników, przepustnic i wtryskiwaczy. Oprócz tego należy starać się nie jeździć na resztkach paliwa, a przed okresem zimowym koniecznie wlać dodatek wiążący wodę i wymieniać filtr paliwa.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.