...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Bezpieczna odległość między samochodami

            Jak wskazuje przedstawiciel Autopomoc Szczecin istnieje bardzo przydatna zasada związana z taktyką bezpiecznego poruszania się pojazdem na drodze.

            Pierwszą wskazówką jest utrzymanie prawidłowej odległości. Niestety mimo wieloletniego doświadczenia wielu kierowców ma problemy z oceną bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego ich samochód w trakcie jazdy. Określenie konkretnej liczby metrów pomiędzy samochodami jest w zasadzie zbędna, gdyż przez to, że poruszamy się ze zmienną prędkością ich percepcja jest zbyt utrudniona. Pomoc drogowa Szczecin poleca kierowanie się tzw. „Zasadą trzech sekund”.

            Zasada trzech sekund zakłada, że bezpieczna odległość między pojazdami istnieje, gdy przód Twojego auta dotrze do punktu trasy (np. drzewo obok drogi), który opuszcza auto jadące przed nami nie wcześniej niż po trzech sekundach. Zasada ta odnosi się normalnych warunków drogowych i suchej nawierzchni, gdyż jeżeli w związku z warunkami atmosferycznymi nawierzchnia jest śliska, mokra wtedy odległość ta powinna być zdecydowanie większa.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.