...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Zużycie świec zapłonowych

Układ zapłonowy jest jednym z najważniejszych elementów układów silnika z zapłonem iskrowym. Układ ten obejmuje obwody niskiego i wysokiego napięcia. Na pierwszy składa się między innymi akumulator, a w skład drugiego wchodzą takie części jak cewka zapłonowa, przewody wysokiego napięcia, czy świece zapłonowe.

Świece zapłonowe funkcjonują w oparciu o przeskakiwanie iskry na ich elektrodach, która inicjuje zapłon sprężonej mieszanki wewnątrz komory spalania. Jak wskazuje pracownik Autoholowanie Szczecin oznacza to, że to właśnie od świec przede wszystkim zależy jakość rozruchu, równomierność funkcjonowania układów silnika, a nawet stopień zużycia paliwa przez samochód.

Świece zapłonowe pracują przy wysokim napięciu, więc muszą posiadać wysoki stopień izolacji, a także być odporne na wahania ciśnienia w komorze spalania. Procesy te wpływają na jej stosunkowo szybkie zużywanie się, więc należy pamiętać o ich regularnym przeglądzie i wymianie. W zależności od marki, modelu i wieku samochodu świece powinno się wymieniać co 30000-45000 przejechanych kilometrów.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.