...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Odpowietrzanie układu hamulcowego

W trakcie korzystania z samochodu, co jakiś czas należy wymienić zestaw tarcz hamulcowych i klocków. Proces ich wymiany, to doskonała okazja, by sprawdzić szczelność układu hamulcowego i przekonać się jaki jest stan płynu hamulcowego.

Pracownik Autoholowanie Szczecin zaleca, aby płyn hamulcowy był sprawdzany co najmniej co dwa lata, a więc wymiana części układu hamulcowego jest doskonałą sposobnością, aby go sprawdzić i w razie takiej konieczności, wymienić. Dużym zagrożeniem jest chociażby obecność wody i powietrza w układzie hamulcowym, co stanowi zagrożenie podczas użytkowania pojazdu. Pamiętać należy, że nie można mieszać ze sobą różnych płynów hamulcowych, ani ich zamieniać. Mogłoby to skutkować uszkodzeniem lub rozpuszczeniem elementów gumowych układu.

Odpowietrzanie hamulców zdaje się być stosunkowo łatwą czynnością. W trakcie odpowietrzania zbiornik musi być zalany płynem, a jeżeli zawory odpowietrzające są zardzewiałe, należy je przed otwarciem oczyścić szczotką. Po otwarciu zaworu, płyn hamulcowy powinien się tak długo wylewać, aż dostrzeżemy brak pęcherzyków powietrza, a płyn stanie się klarowny.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.