...

Pomoc Drogowa 24 H - Corrado Szczecin,

ul. Pozdawilska 12, tel. (+48) 609-240-240,

Jak wjechać na oblodzone wzniesienie?

Ośnieżone i oblodzone wzniesienia są sporym wyzwaniem i jednocześnie stresem dla kierowców, którzy muszą na nie wjechać. Niestety problemem okazują się w takiej sytuacji nie tylko warunki atmosferyczne i śliska nawierzchnia, ale także brak wiedzy kierowców, w jaki sposób należy postępować w takiej sytuacji. Niestety brak umiejętności i świadomości w takich przypadkach często w efekcie daje konieczność wzywania autopomocy. Oto kilka podstawowych wskazówek, dzięki którym żadne wzniesienie zimą nie będzie już straszne.

wyciąganie samochodu z rowu

wyciągnie samochodu z rowu

Wjeżdżając na oblodzone i ośnieżone wzniesienie, należy zachować jak największy możliwy odstęp od poprzedzającego samochodu. Oczywiście najpewniejszym rozwiązaniem byłoby poczekanie, aż auto przed nami wjedzie na górę, żeby wyeliminować ryzyko stłuczki. Jednak nie zawsze możemy sobie na to pozwolić. Popularnym błędem kierowców jest zbyt wolne podjeżdżanie pod górę.

Zwolnienie w trudnych warunkach jest zachowaniem instynktownym i polecanym na prostej jezdni, lecz w tym wyjątkowym przypadku jest to błąd. Bowiem może dojść do sytuacji, że samochód z powodu zbyt małej prędkości zatrzyma się na oblodzonym wzniesieniu i w efekcie trudne lub niemożliwe będzie ponowne ruszenie do przodu. Przez co oczywiście samochód może zacząć się staczać w dół, spowodować poważną stłuczkę i powstanie konieczność holowania lub wezwania autolawety. Podjeżdżając pod wzniesienie, należy nabrać nieco prędkości, a następnie utrzymywać stałą jej wartość. Bardzo ważne jest włączenie odpowiedniego biegu przed rozpoczęciem podjazdu, aby nie zmieniać go już na niższy w czasie podjazdu.

Często kierowcy borykają się przy podjazdach z buksowaniem kół na oblodzonej nawierzchni. Jeżeli koła zaczynają kręcić się w miejscu, należy zdjąć nogę z gazu. A jeżeli to nie pomaga, wcisnąć sprzęgło. Koła muszą być skierowane prosto, gdyż skręt kół destabilizuje pojazd.
Na szczycie wzniesienia należy zdjąć nogę z gazu i zredukować prędkość biegami. Istotne jest, by zjeżdżając ze wzniesienia skoncentrować się na konkretnym manewrze, ponieważ łatwo wtedy stracić przyczepność.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.