Kiedy kierowca ponosi koszt odholowania pojazdu?

Koszt lawety szczecin
Zazwyczaj przyczyną, dla której kierowcy decydują się na wezwanie lawety jest fakt wystąpienia poważnej usterki lub wypadku uniemożliwiających dalszą podróż. Jednakże w takich przypadkach większość kierowców chronionych jest przez ubezpieczyciela od konieczności poniesienia kosztów Autoholowania. Aczkolwiek jeżeli pozostawimy samochód w miejscu, w którym będzie on utrudniał ruch lub zagrażał bezpieczeństwu, zostanie on odholowany na nasz koszt na parking depozytowy. W jakich jeszcze przypadkach właściciel pojazdu ponosi koszt odholowania pojazdu z drogi? Przede wszystkim, gdy:
kierowca nie okazuje dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC lub opłacenia składki OC. W tym przypadku odholowany pojazd można odebrać po okazaniu ubezpieczenia OC z wyznaczonego miejsca parkingowego;
pojazd przekroczy wymiary dopuszczalnej masy całkowitej albo nacisku osi, które zostały określone w przepisach ruchu drogowego;
pojazdem kierowała osoba będąca po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających;
pojazd jest w na tyle złym stanie technicznym, że może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa na drodze;
samochód nie posiada tablic rejestracyjnych i/lub wygląda na nieużywany (porzucony);
kierowca zaparkował na miejscu dla niepełnosprawnych lub w miejscu oznaczonym znakiem zawierającym informację o odholowaniu pojazdu w razie zaparkowania we wskazanym miejscu.

Jednakże bez względu na powód odholowania pojazdu, aby móc go odebrać należy uzyskać stosowne zezwolenie. Wydać je może organ, który wydał dyspozycję usunięcia naszego samochodu z drogi. Wyczerpujące informacje o kontekście prawnym związane z odholowaniem pojazdu na koszt jego właściciela reguluje art. 130a. – Prawo o ruchu drogowym, Ustawa z dnia 20 czerwca 1997, dotycząca odholowania pojazdu na koszt właściciela.

About

Od 2000 r prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i świadczę usługi dla ludności. Posiadam na stanie profesjonalne lawety , dzięki którym mogę holować samochody po kolizji lub wypadku. Świadczę również usługi pomocy drogowej tzn że moi pracownicy dojeżdżają na miejsce awarii popsutego samochodu i starają się zdiagnozować i usunąć problem na miejscu.

Comments are closed.